Wat doen bij ongeval of kwetsuur?

 

Via de onderstaande link kan je het formulier downloaden om aangifte te doen van een sportongeval.
Dit moet ingevuld worden door de medische zorgverstrekker en vervolgens aan het secretariaat worden bezorgd.

 

 http://www.volleyvvb.be/wp-content/uploads/2012-Ethias-Aangifteformulier.pdf